2010-09-23 14:07
 Oceń wpis
   

Zauważyłem to że wiele osób zarówno jako wierzycieli jak i dłużników nie ma żadnego pojęcia o tym, jak zgodnie z prawem może przebiegać windykacja. Mam tu na myśli i procedury sądowo-egzekucyjne. O dodatkowych, jakie szczególnie w postępowaniu przedsądowym może zgodnie z prawem uskuteczniać firma windykacyjna będę pisał w osobnym wpisie (w niejednym zapewne). Pokrótce więc, napiszę tu o wszystkim, od strony wierzyciela i na przykładzie niezapłaconej, podpisanej przez dłużnika faktury. Jeżeli chcemy otrzymać sądowy tytuł wykonawczy i zlecić egzekucję długu komornikowi, musimy wezwać dłużnika do zapłaty pod rygorem skierowania do sądu pozwu o zapłatę. Wezwanie wysyłamy pocztą poleconą. Następnie należy złożyć do sądu pozew do którego trzeba załączyć odpis wezwania do zapłaty i potwierdzenie jego nadania na poczcie oraz fakturę. Sąd zapewne wyda nakaz zapłaty (bez informowania i wzywania stron, bez rozprawy). Odpis nakazu zapłaty i pozwu sąd wysyła też do dłużnika który ma 14 dni czasu na wniesienie sprzeciwu / zarzutów. Jeśli tego nie zrobi to nakaz uprawomocni się, sąd przybije na nim klauzulę wykonalności (stwierdzenie prawomocności) i wierzyciel z takim już tytułem wykonawczym może udać się do komornika (wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji). Jeżeli jednak pozwany dłużnik wniesie sprzeciw / zarzuty to sprawa trafi do postępowania zwykłego i może potrwać miesiącami lub ponad rok zanim zostanie wydany wyrok.I niekoniecznie musi być to wyrok po myśli powoda. Niejeden doznał już szoku gdy pomimo dowodu w postaci podpisanej faktury (albo np. umowy pożyczki) powództwo zostało oddalone. Zaglądaj więc czasem na ten blog to od czasu do czasu będziesz mógł przeczytać jak to możliwe i jak nie dopuścić do takich wk...iących sytuacji.

Tagi: sąd, nakaz, wyrok, wezwanie, pozew